Giờ mở cửa
8:00 AM - 8:00 PM
Giờ mở cửa
8:00 AM - 8:00 PM

QUY TRÌNH THI CÔNG THANG MÁY NÂNG HÀNG TOÀN DIỆN

  1. ĐỐI VỚI HỆ KẾT CẤU ĐỘC LẬP:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 1: Tiếp nhận thông tin và bản vẽ từ bộ phận thiết kế. Sau đó, tiến hành gia công thiết bị linh kiện Thang tại Phân Xưởng VNDB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Kiểm tra toàn bộ linh kiện Thang trước khi cho lắp đặt.

Bước 3: Chuẩn bị mặt bằng lắp Thang và vận chuyển Thang đến địa điểm lắp đặt.

Bước 4: Tiến hành lắp đặt và hoàn thiện kết cấu Thang Máy Nâng Hàng.

Khung sườn sơ bộ mặt bằng lắp đặt Thang

Bước 5: Tiến hành lắp tủ điện điều khiển sau khi hoàn thành lắp đặt phần Khung Thang Máy Nâng Hàng. Cho chạy test thử và tiến hành kiểm định (nếu có)

Tem kiểm định Thang

Bước 6: Hoàn tất và bàn giao cho khách hàng.

2. ĐỐI VỚI HỆ KẾT CẤU PHỤ THUỘC:

Hệ Kết cấu Phụ Thuộc

Bước 1: Tiếp nhận thông tin và bản vẽ từ bộ phận thiết kế. Sau đó, tiến hành gia công thiết bị linh kiện Thang tại Phân Xưởng VNDB

Bước 2: Kiểm tra toàn bộ linh kiện Thang trước khi cho lắp đặt.

Bước 3: Chuẩn bị mặt bằng lắp Thang và vận chuyển Thang đến địa điểm lắp đặt.

Bước 4: Tiến hành lắp đặt Thang Máy Nâng Hàng: Lắp đặt hệ đỡ và motor lên hệ kết cấu có sẵn. Lưu ý: Cần đảm bảo các liên kết được chặt chẽ và an toàn.

Bước 5: Tiếp tục cho lắp tủ điều khiển sau khi hoàn thiện Hệ Motor và Khung Ray Thang Nâng Hàng. Tiến hành cho chạy test thử và hướng dẫn sử dụng cho khách hàng.

Bước 6: Hoàn tất và bàn giao cho khách hàng.

 

 

0987012020
preloader