Giờ mở cửa
8:00 AM - 8:00 PM
Giờ mở cửa
8:00 AM - 8:00 PM

Nguyễn Thị Ngọc Giàu

Cảm ơn VNDB, thang nâng hàng của các bạn rất ổn định, khách hàng của Chị rất hài lòng, cộng tác lâu dài nhé! Một lần nữa xin chân thành cảm ơn toàn thể anh em công ty.

0987012020
preloader