Giờ mở cửa
8:00 AM - 8:00 PM
Giờ mở cửa
8:00 AM - 8:00 PM

Hiển

Trước đây tôi có nhu cầu lắp đặt thang vận chuyển trang thiết bị học tập cho trường, VNDB thi công nhanh gọn, thông tin bản vẽ, thiết bị giải thích rất rõ ràng, phong cách làm việc rất chuyên nghiệp. VNDB đã xây dựng và hoàn thành công trình trước tiến độ, Tôi rất hài lòng.

 

0987012020
preloader